Regulamin

ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM EXXELENT.PL

Obowiązuje od 15 Lipca 2011
Sklep Internetowy Exxelent działający pod adresem www.exxelent.pl prowadzony jest przez osobę fizyczną wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nazwą VIOLETTA ROMIŃSKA SKLEP ODZIEŻOWY " EXXELENT "
80-463 Gdańsk, Al. Rzeczypospolitej 33
REGON 191629787 NIP 584-140-37-79

§ 1. Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady sprzedaży towarów przez sklep internetowy exxelent.pl
Korzystanie ze sklepu exxelent.pl jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2. Oferta sklepu exxelent.pl

Sklep Internetowy exxelent.pl zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie www.exxelent.pl. Oferuje towary znajdujące się w Sklepie, za pośrednictwem Internetu.

Zawartość Sklepu Internetowego exxelent.pl stanowi ofertę handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543.

Przedmiotem sprzedaży przez internet są produkty wymienione w ofertach przedstawionych na stronach sklepu internetowego exxelent.pl w chwili składania zamówienia.

Każdy zakupiony towar w Sklepie Internetowym exxelent.pl jest fabrycznie nowy.

Ceny na stronie Sklepu Internetowego zawierają podatek VAT ( są cenami brutto ) i podawane są w złotych polskich

Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego exxelent.pl przy produkcie w chwili składania zamówienia przez Klienta.

Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (suma wartości produktów oraz kosztów wysyłki) przedstawiana jest na stronie www.exxelent.pl po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia (towaru) i formy płatności.

§ 3. Rejestracja Klienta

Klient może dokonać rejestracji na stronie głównej Sklepu wybierając opcję "LOGOWANIE" lub podczas składania zamówienia.

Korzystanie z serwisu internetowego jest możliwe tylko pod warunkiem wyrażenia przez klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez klienta w celu realizacji zamówienia oraz obsługi ewentualnego procecu reklamacyjnego. W tym też celu Violetta Romińska Sklep Odzieżowy Exxelet ma prawo do przechowywania tych danych osobowych, jednocześnie jest administratorem danych osobowych, które będą przechowywane w siedzibie sklepu Gdańsk 80-463, Al.Rzeczypospolitej 33 Klient zezwala na przetwarzania danych osobowych odznaczając zakładkę zamieszczoną na serwisie.

W celu zarejestrowania nowego konta wymagane jest podanie danych osobowych, danych teleadresowych, danych kontaktowych, adresu e-mail oraz hasła. W przypadku podmiotów gospodarczych niezbędne jest podanie numeru NIP w celu wystawienia faktury VAT.

Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
Żadne dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

§ 4. Składanie i realizacja zamówienia

Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę (z wyłączeniem przerw technicznych, koniecznych dla sprawnego działania systemu) za pośrednictwem strony internetowej http://www.exxelent.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji "DO KOSZYKA", a następnie w części zwanej KOSZYKIEM, wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym exxelent.pl

W zamówieniu (w koszyku), Klient wskazuje:

 • adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz adres na jaki ma zostać wystawiona faktura,
 • sposób dostawy;
 • sposób płatności;

Po złożeniu zamówienia Klient, na podany przez siebie adres e-mail, otrzyma wiadomość zwrotną zawierającą informację o przyjęciu zamówienia, numerem zamówienia oraz prośbą o jego potwierdzenie. Brak potwierdzenia w ciągu 3 godzin od złożenia zamówienia spowoduje jego anulowanie. W przypadku braku w magazynie produktów objętych zamówieniem Klienta, Sklep Internetowy exxelent.pl wysyła do Klienta wiadomość, na adres email Klienta, wskazany w formularzu zamówieniowym, z informacją, jaki towar i w jakich terminach jest dostępny. Wiadomość zawiera także prośbę o podjęcie przez Klienta decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.

Klient w sytuacji opisanej w punkcie powyżej w zależność od sytuacji może:

 • zrezygnować z realizacji zamówienia w całości;
 • wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia.

W przypadku braku informacji zwrotnej od Klienta w terminie 48 godzin, co do dalszego postępowania w sprawie zamówienia, Sklep Internetowy exxelent.pl w zależności od sytuacji może:

 • zrealizować zamówienie Klienta częściowo i dostarczyć towar, który jest w momencie realizacji zamówienia dostępny w Magazynie, a pozostałą część zamówienia anulować;
 • anulować zamówienie Klienta w całości;

Sklep Internetowy exxelent.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z przyczyn niezależnych od Sklepu Internetowego exxelent.pl w tym szczególnie z powodu błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

Zamówienia ze sklepu exxelent.pl są realizowane za pośrednictwem poczty polskiej lub firmy kurierskiej i w zależności od wybranej formy dostawy, realizacja trwa od 2 do 14 dni od momentu jej rozpoczęcia

Zapłaty za zamówiony w sklepie towar można dokonać:

 • przelewem bankowym – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po wpływie zapłaty na konto Sklepu Internetowego exxelent.pl
 • osobiście, gotówką, przy odbiorze zamówienia od pracownika Poczty lub Firmy Kurierskiej. W tym przypadku, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego exxelent.pl

Koszty wysyłki towaru pokrywa klient, zgodnie z warunkami przedstawionymi na stronie sklepu exxelent.pl

Na żądanie wystawiamy faktury VAT, jednakże przy płatności kurierowi faktura zostanie wystawiona po wpłacie pieniędzy na nasze konto przez firmę kurierską. Zamówienie będzie przetrzymywane w archiwum przez okres 7 dni od daty złożenia zamówienia jeżeli w tym okresie nie zostanie uregulowana płatność zamówienie zostanie automatycznie skasowane.

§ 5. Reklamacje

Wszystkie towary dostępne w sklepie exxelent.pl objęte są ustawową odpowiedzialnością sprzedawcy za zgodność towaru z umową na warunkach wynikających z Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego oraz z innych właściwych ustaw.

Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym exxelent.pl może być reklamowana z zachowaniem terminów zgodnych z ustawą i warunków reklamacji jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z umową.

Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z winy Użytkownika, w wyniku konserwacji niezgodnej z instrukcją oraz usterki wynikłe wskutek złego przechowywania, urazów mechanicznych, wypadków losowych i naturalnego zużycia.

Sklep exxelent.pl nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru i prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi, które nie zostały zgłoszone przewoźnikowi przy odbiorze przesyłki.

Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon lub faktura VAT).

W przypadku sprzedaży udokumentowanej paragonem reklamację można wysłać na adres: EXXELENT Gdańsk 80-463, Al Rzeczypospolitej 33 Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu towaru oraz czytelnie wypełniony formularz reklamacyjny

Bez wypełnionego i podpisanego formularza nie można rozpocząć procesu reklamacyjnego i towar będzie odesłany do klienta.

Na każdą reklamowaną rzecz należy wypełnić osobny formularz reklamacji.

Wszelkie przesyłki wysyłane na koszt sklepu Exxelent nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

Reklamowy towar musi być czysty, suchy, pozbawiony zapachów i higienicznie bezpieczny. Niespełnienie wymienionych warunków, może być powodem niemożności rozpoczęcia procesu reklamacyjnego.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia wadliwego towaru do sklepu Exxelent.

Klient zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową sklep exxelent wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy), a gdy okaże się to niemożliwe zwróci pełną kwotę.

W przypadku nie uznania roszczenia reklamacyjnego złożonego drogą pocztową , towar zostanie odesłany wraz z pismem odmownym dla Klienta.

§ 6. Odstąpienie od umowy/Wymiana

Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej za pomocą sklepu internetowego exxelent.pl bez podania jakichkolwiek przyczyn po przez oświadczenie złożone w terminie 14 dni liczonych od daty otrzymania zamówienia.

Zwracany towar musi pozostawać w stanie niezmienionym tj. posiadać oryginalne metki, być czysty, suchy, pozbawiony zapachów i higienicznie bezpieczny, oraz nie nosić śladów użytkowania. W przeciwnym razie zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia zwrotu.

Podstawą przyjęcia zwrotu jest dowód zakupu towaru (paragon lub faktura VAT).

Do każdego zwracanego towaru powinno zostać dołączone oświadczenie odstąpienia od umowy według formularza odstąpienia od umowy/wymiany.

Wszelkie zwroty powinny być wysyłane na adres EXXELENT Gdańsk 80-463 Al.Rzeczypospolitej 33 z dopiskiem: Sklep internetowy zwrot.

W przypadku zwrotu/wymiany produktów koszty wysyłki pokrywa klient.

Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem.

Wymiana produktów jest możliwa po wcześniejszym ustaleniu szczegółów wymiany.

Rezygnacji można dokonać z całości zamówienia lub z jego części:
w przypadku, gdy zamówienie nie zostało jeszcze skompletowane i wysłane. W celu rezygnacji należy skontaktować się telefonicznie 504 860 381 lub e mail sklep@exxelent.pl po odebraniu przesyłki dostarczonej Kurierem – zamówienie można odesłać na adres EXXELENT Gdańsk 80-463, Al Rzeczypospolitej 33 w ciągu 14 dni, licząc od dnia odebrania przesyłki;

Sklep Internetowy exxelent.pl zwraca Klientowi należność (kwota równa cenie zwracanego towaru widniejąca na dowodzie zakupu bez ewentualnych kosztów transportu) za odesłany towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia odebrania przesyłki;

Gdy w momencie odbierania zamówienia opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub ingerencji w jej zawartość osób trzecich, należy odmówić przyjęcia towaru i w obecności kuriera sporządzić protokół zgłoszenia szkody i zgłosić ten fakt do sklepu exxelent, telefonicznie 504 860 381  (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 00 do 21 00) lub mailowo: sklepexxelent@gmail.com – w przypadku nie sporządzenia protokołu szkody u kuriera zwrot towaru z przyczyny wady powstałej w trakcie transportu nie będzie przyjęty;

Towary zakupione w sklepie internetowym exxelent.pl, które nie podlegają wymianie bądź zwrotowi to:

 • posiadające ślady użytkowania;
 • te które zostały uszkodzone mechanicznie w czasie transportu a nie został spisany protokół szkody z kurierem;
 • towar który jest brudny, mokry, jego zapach nie należy do naturalnego;

§ 7. Postanowienia końcowe

Chwilą wykonania zawartej w tej formie umowy sprzedaży, przez sklep internetowy, jest dzień odbioru przesyłki przez klienta.

Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

Obecność towaru w cenniku Sklepu Internetowego exxelent.pl nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.

Sklep Internetowy exxelent.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym exxelent.pl

Sklep Internetowy exxelent dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia przez Sklep.

Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy exxelent.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej.

Sklep Internetowy exxelent.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.exxelent.pl, jednakże zamówienia będą realizowane na podstawie brzmienia regulaminu z chwili jego dokonywania.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000r. Nr 22 poz. 271).

Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Violetta Romińska Sklep Odzieżowy EXXELENT.